since 1946
Vi erbjuder transport av alla slag

Hösten 1946 grundades företaget Transport E.Lindgren av Erik Lindgren i Tenala.
Under åren har bolaget utfört transporter som bl.a.:

- Propps, sockerbetor och säd.

- Trä och björkstocktransporter åt Smolander i Pölckå.

- Stock transporterades från Frankböle och Mail till Hakkala såg.

- Mjölktransporter för Stäubers mejeri (senare Valios) med tankbil mellan Tenala-Helsingfors.
Skummjölk transporterades som retur till leverantörerna. Leverantörer fanns bl.a. i Bromarv,
Lindö, Prästkulla. Man hade fyra mjölkbilar som körde varje dag till Berbby, Trollshovda,
Prästkulla-länken och Karislojo. Mjölkkörorna avslutades 1973.

- På 50-talet kördes ost från Valios mejeri i Tenala till Helsingfors samt mellan Helsingfors
och Tammerfors.

- 1961 började man för Oy Vuoksenniska Ab:s räkning (nuvarande FNSteel) transportera råmaterial till Koverhar järnverk.
Samtidigt transporterades armeringsstål från Åminnefors (nuvarande Celsa Steel)

- 1969-1970 körde man utrikestrafik för Nordtrans.

- 1973-1983 utfördes utrikestransporter för Polar-Express.

- Baracker transporterades till Saudiarabien.

Några av de första bilarna som införskaffades för transporter var bl.a. en Opel Plitz -46,
en Mercedes Benz -49. Den första dieselbilen var en Borgward -52. På 70-talet hade man
som mest 4 bilar på utrikestransporter och 7 bilar på inrikestransporter.

-----------------------------------------------

1978 övergick E. Lindgren till Tenala Transport Lindgren. Grundare var Rainer och Nils Lindgren.

1993 Transportbolaget MHL-Trans grundas av Nils söner Håkan och Magnus Lindgren.

2007 tog Håkan och Magnus Lindgren över Tenala Transport.

tmb1
tmb1
tmb1
tmb1
tmb1
klocka

Landsvägstransporter såsom helsläp, påhängskombinationer, container påhängskombinationer, osv.

Läs mer
kalender

Speciallandsvägstransporter såsom utdragbara påhängsvagnar, lavetter, osv.

Läs mer